تیم آروین سلامت
تیم ما

تیم با تجربه ما

Team

مجتبی عزیمی

مدیر عامل
Team

محمد حسن ابراهیمی

مسئول فنی
Team

الهه چناقلو

مدیر اجرایی
Team

مجید توکلی

کارشناس
Team

سجاد محرمی

اپراتور
Team

پریسا حسینی

روابط عمومی