تیم آروین سلامت
تیم ما

تیم با تجربه ما

Team

مجتبی عظیمی

مدیر عامل
Team

محمد حسن ابراهیمی

مسئول فنی
Team

فریده خالق نیا

مدیر اجرایی
Team

مجید توکلی

کارشناس
Team

سجاد محرمی

اپراتور
Team

الهام رئیسیان زاده

روابط عمومی