مورچه ای با رنگ قهوه ای و مشکی، شاخک های 12 بخشی و پاهای کشیده و بلند و همه چیزخوار
مورچه دیوانه

مورچه دیوانه

مشخصات ظاهری:

رنگ قهوه ای و مشکی، اندازه بین 2.2 تا 3 میلی متر، شاخک های قطعه بندی شده، شاخک های قطعه بندی شده، پاهای کشیده و بلند

مورچه های دیوانه بالغ به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه هستند. شاخک های این حشرات دارای 12 بخش کشیده است. پاهای آنها بسیار بلند است که ظاهری متمایز به آنها می دهد. مورچه های کارگر در این نوع همه چیزخوار هستند و از حشرات مرده و زنده تغذیه می کنند. بقایای حاصل از حشرات، میوه ها، گیاهان، دانه ها و انواع مواد غذایی خانگی مانند شیرینی، گوشت، چربی و مایعات.

مورچه های دیوانه در هر دو زیستگاه مرطوب و خشک زندگی می کنند. آنها در چوب های پوسیده، خاک، حفره های درختان و گیاهان، زباله ها و زیر سنگ ها و ساختمان ها لانه می کنند. آنها نمی توانند در آب و هوای بسیار سرد دوام بیاورند و ممکن است با تغییر آب و هوا به خانه ها و ساختمان ها حمله کنند.

لانه مورچه های دیوانه را می توان با دنبال کردن مورچه های کارگر هنگام حمل غذا به کلنی های خود پیدا کرد. تعداد کلنی ها کم است و 1500 تا 2500 مورچه را شامل می شود.

هر کلونی این نوع مورچه ممکن است شامل 8 تا 40 ملکه باشد. هنگامی که یک ملکه بارور و تعدادی کارگر از کلنی اصلی جدا شده و یکی از آنها را ایجاد می کنند، ممکن است مستعمرات جدید تشکیل شوند. این فرآیند به نام جوانه زدن شناخته می شود.

مورچه های دیوانه به دلیل حرکات دیوانه وار و رفتار نامنظمشان به این نام خوانده می شوند. در حالی که منشاء این گونه در جنوب شرقی آسیا است، در سراسر جهان به عنوان یک گونه مهاجم و آفت محیطی شناخته شده است.

 

در خبرنامه ما عضو شوید