برچسب عنوان
توضیحات عکس

مورچه گلوله ای

مورچه های گلوله ای هم دست کمی از مورچه های بولداگ ندارند.
نام “گلوله” برای این مورچه ها به علت درد ناشی از نیش آن ها، انتخاب شده است. زیرا به نظر می رسد نیش مورچه گلوله ای دردی بیشتر از شلیک گلوله روی بدن انسان ایجاد می کند. در کشورهای هندوراس و پاراگوئه، مورچه گلوله ای، اولین مورچه در لیست مورچه هایی با نیش دردناک قرار دارد. علاوه بر این، این درد می تواند بیش از ۲۴ ساعت طول بکشد.
زهر موجود در نیش این مورچه ها انتقال سیناپتیک را در سیستم عصبی مرکزی، متوقف می کند.


در خبرنامه ما عضو شوید