مورچه آکروبات
مورچه آکروبات

مورچه آکروبات

:مشخصات ظاهری

رنگ قهوه ای روشن تا سیاه
شکل شکم به شکل قلب
اندازه مورچه ماده حدود 10 مبلی متر و اندازه کارگرها حدود 3.2 میلی متر

گاهی اوقات شواهدی مبنی بر لانه سازی این نوع مورچه وجود دارد. به عنوان مثال، اگر شن های ریز روی کف روی زمین و در کنار ستون ها و کنج دیوارها وجود داشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از لانه‌سازی مورچه‌های آکروبات در پی ساختمان و مسیر حرکت آنها در دیوارها باشد. همچنین باعث خوردگی سیم های الکترونیکی و یا سیم های تلفن شوند. مورچه هایی که به مسیر رفت و آمدشان خطی است می توانند به کلنی و منبع غذایی خود منتهی شوند. پیش از نابودی مورچه های آکروبات، اغلب لازم است مشکل رطوبت را رفع کرد.

این مورچه ها در هنگام خطر ممکن است نیش بزنند یا اینکه بوی نامطبوعی از خود ساتع کنند و با خم کردن شکم و بالا بردن بدن خطر را احساس میکنند. 

در خبرنامه ما عضو شوید