برچسب عنوان
توضیحات عکس

مورچه شبح

مشخصات ظاهری: 

سر و قفسه سینه تیره رنگ، اندازه مورچه های کارگر بین 1.3 تا 1.5 میلی متر، در زمان له شدن بویی شبیه بوی نارگیل میدهند. 

مورچه شبح (Tapinomamelanocephalum) نام خود را از اندازه و رنگ کم رنگ پاها و شکم خود می گیرد ، که دیدن آن دشوار است. این مورچه ها دارای سرو قفسه سینه  تیره هستند. مورچه های شبح هنگام خرد شدن ، نارگیل مانند بو را از بین می برند. مورچه های ارواح مورچه های مناطق گرمسیری هستند. آنها به راحتی در جعبه ها ، گلدان گیاهان و حتی در جعبه کالاهای خانگی، منتقل می شوند. این مورچه ها معمولا در ساختمانهای گرم و گلخانه ها زنده می مانند. این مورچه ها عسلکی را که حشرات گیاه خوار تولید می کنند می خورند. کارگران همچنین عسلک و بقایای حشرات را برای تغذیه کلنی جمع آوری می کنند. هنگامی که آنها در داخل خانه هستند، مورچه های شبح معمولاً مواد غذایی شیرین را ترجیح می دهند. 
آنها اغلب در کنار سنگ ها، تنه درختان خشک شده و کنده ها و یا انبوه هیزم لانه سازی می کنند. آنها از طریق مسیرهایی که در زیرزمین ایجاد می کنند وارد ساختمان ها می شوند.
لانه هایی که مورچه‌های شبح در داخل خانه می‌سازند، معمولاً در گلدان‌ها، پشت قرنیزها و داخل حفره‌های دیوار است. کلنی ممکن است به چندین لانه تقسیم شود. به همین دلیل طبیعی است که مورچه های ارواح را در چندین مکان پیدا کنید.
مورچه های شبح (Tapinoma melanocepphalum) نیش نمی زنند مگر اینکه لانه آنها تهدید شود. بیشتر موارد نیش مورچه ارواح منجر به ناراحتی اندک قرمزی روی پوست و یا عدم وجود واکنش به نیش می شود. مورچه شبح می تواند به یک آفت جدی خانگی تبدیل شود زیرا هم در داخل و هم در خارج از خانه لانه می سازد. با اینکه این مورچه عمدتا از مواد غذایی شیرین تغذیه می کند، اما از غذاهای چرب و حشرات نیز استفاده می کند. از آنجایی که این مورچه اغلب با آشپزخانه و حمام خانه ارتباط نزدیکی دارد، مهم ترین تأثیر آنها ممکن است انتقال بیماری باشد. 
 

در خبرنامه ما عضو شوید