شرکت آروین سلامت
شرکت آروین سلامت

آروین سلامت

با توجه به آلودگی ها و بیماری های مرتبط با حشرات و جوندگان و لزوم تامین بهداشت اماکن عمومی و منازل شرکت آروین سلامت توسط کارشناسان بهداشت محیط و حشره شناسی پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت علوم پزشکی مشهد شروع به فعالیت نمود.

آروین سلامت دارای پروانه فعالیت مبارزه با حشرات و جوندگان ، ضدعفونی و گندزدایی از علوم پزشکی مشهد ،دارنده گواهینامه های بین المللی ایزو 14001(محیط زیست) ایزو9001(کیفیت خدمات) ایزو45001(ایمنی و بهداشت شغلی) ، IMS و بیمه نامه مسئولیت کلیه پرسنل می باشد. خدمات این شرکت شامل : کنترل و مبارزه تخصصی با کلیه حشرات و جوندگان ضدعفونی و گندزدایی منازل ،سازمان ها ، رستوران ها و... بازدید و مشاوره بهداشتی اماکن عمومی و غذایی آموزش بهداشت و روش های بهسازی ، ساخت جهت جلوگیری و کنترل حشرات در طول این سال ها سالم سازی محیط ، حفظ سلامت افراد، مو…