Details

شناسایی حشرات در حمام

 

حشرات و آفات معمولاً در حمام یافت می شوند

اگرچه حمام جایی است که ما برای تمیز کردن می رویم، اما هجوم آفات در این قسمت از خانه می تواند احساس ناخوشایندی در شما ایجاد کند، مهم نیست که چقدر خوب وعالی  تمیز می کنید، عمدتاً به دلیل جذب رطوبت، تعدادی حشرات معمولاً در حمام یافت می شونداین مهاجمان مزاحم شامل مورچه ها، سوسک ها، ماهی های نقره ای، عنکبوت ها و صدپاها هستند

شناسایی انواع آفات حمام